Konkurrence oplysninger

Bedømmelsesregler


Dansk Akvariedommer Sammenslutning har siden 1992 gennemarbejdet regler for bedømmelse af udstillingsakvarier.

Bedømmelsesreglerne redigeres og ændres fortsat idet DAS ikke ser reglerne og vurderingen som noget statisk, men som en hobby i udvikling som ligeledes kræver en løbende revidering af bedømmelsesreglerne for udstillingsakvarier.

 

Nedenfor er det muligt at hente og læse bedømmelsesreglerne.

 

Dansk Akvariedommer Sammenslutning har © copyright / rettigheder på alle dokumenter på denne side.

Publicering af nedenstående dokumenter må IKKE ske uden forudgående aftale med DAS.

 

Generelle regler

Index og opdeling 

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Klasse 5

Klasse 6

Klasse 7

Klasse 8

Klasse 9

Klasse 10

Klasse 11

Klasse 12

Klasse 13

Klasse 14


Klasse - alle samlede dokumenter (rar-pakket fil)

 

De enkelte dokumenter er i PDF format - såfremt du ikke kan læse dokumenterne kan det være du mangler en PDF reader på din computer.

Hvis du ønsker at hente en PDF reader kan dette gøres gratis på dette link .

 

 

Nedenstående klasse er endnu ikke færdigbearbejdet og endelig godkendt.

Klassen skal betragtes som en åben klasse.

 

Klasse 15

 

 

Bedømmelseskort

 

Nedenfor er det muligt at downloade bedømmelseskort i PDF format.

 

Bedømmelseskortet er på den nederste halvdel af en A4 side, hvorfor siden kan se blank ud når den åbnes.

 

Klasse 2

 

Klasse 3

 

Klasse 4

 

Klasse 5

 

Klasse 6


Klasse 15

 

 

DAU´s konkurenceregler ved DM

 

Konkurrenceregler ved afholdelse af DM i hjemmebedømmelse.

Danmarksmesterskab afholdes hvert år i en weekend ultimo marts eller primo april måned.

Datoen meddeles de enkelte medlemsforeninger 8 uger før afholdelsen.

Medlemsforeningerne meddeler 2 uger før afholdelsen, hvilke akvarier der deltager i konkurrencen.

Hver enkelt medlemsforening kan deltage med 1 akvarie i hver af klasserne 2A (Prydakvarier under 100 l) - 2B (prydakvarier over 100 l) – 2 junior (akvarister til og med 16 år) - 3 (beplantede biotopakvarier) - 4 (ubeplantede biotopakvarier) - 5 (artsakvarier) – 6 (artsakvarier for avlsfisk) – 12 (saltvand).

Som udgangspunkt er det de enkelte klubvindere i de enkelte klasser, der går videre til selve Danmarksmesterskabet. Klubvinderens akvarie i de enkelte klasser, skal endvidere været vurderet egnet til deltagelse i Danmarksmesterskabet af en af DAS uddannet og godkendt akvariedommer.

Såfremt der ikke har fundet en bedømmelse sted i den enkelte klub, kan bestyrelsen indstille et medlem til deltagelse direkte ved Danmarksmesterskabet. Det anbefales, at indstillingen sker i samarbejde med en af DAS uddannet og godkendt akvariedommer. Hvis dette ikke er muligt, fremsendes en fotodokumentation af akvariet vedlagt en beskrivelse af fiskesamlingen sammen med tilmeldingen til DAU’s konkurrenceleder, der efterfølgende i samarbejde med de valgte dommere ved Danmarksmesterskabet vurderer akvariets egnethed til deltagelse i konkurrencen.

Der skal være mindst 2 deltagere i en klasse, før der bliver afholdt konkurrence/bedømmelse i den pågældende klasse. Det betyder, at man ikke kan blive Danmarksmester, hvis man som den eneste er tilmeldt i en klasse.

Præmier: 1-3 deltagere= 1 præmie

4-6 deltagere= 2 præmier

Over 6 deltagere= 3 præmier

Det er den af DAU´s bestyrelse udpegede konkurrenceleder, der i samarbejde med DAS udpeger dommerne til Danmarksmesterskabet. Rent praktisk betyder det, at DAU meddeler DAS dato for afholdelse af Danmarksmesterskabet 8 uger før afholdelsen, og DAS meddeler DAU’s konkurrenceleder navnene på dommerne 2 uger før.

DAS-dommerne medbringer bedømmelseskort, som de udfylder og underskiver umiddelbart efter bedømmelsen og sender til konkurrencelederen, der videresender dem til den enkelte konkurrencedeltagers akvarieforening/klub.

Vedtaget på Generalforsamlngen 8.11.2010 i Skive

 

 

© Copyright. All Rights Reserved - Dansk Akvariedommer Sammenslutning.